Misi & Visi Sekolah

Untitled

MISI

KAMI BERJANJI AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH SECARA KOLEKTIF,TERANCANG DAN BERKESAN KE ARAH MENCAPAI KECEMERLANGAN PENDIDIKAN DENGAN MENUMPUKAN PERHATIAN KEPADA MATLAMAT WAWASAN 2020 SERTA BERPANDUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

i.MEMBERI PENDIDIKAN BERKUALITI KEPADA PELAJAR MELALUI  PENDEKATAN BERSEPADU KE ARAH MELAHIRKAN PELAJAR CEMERLANG DALAM PELBAGAI BIDANG PENDIDIKAN (KURIKULUM,HEM,KOKURIKULUM)

ii.SENTIASA BERUSAHA MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK,PEMBENTUKAN AKHLAK MULIA SERTA PENDIDIKAN YANG SEIMBANG DALAM KOKURIKULUM

iii.SENTIASA BERUSAHA MEWUJUDKAN PERASAAN KEKITAAN,TANGGUNGJAWAB DAN KASIH SAYANG DI KALANGAN GURU,STAF SOKONGAN,PELAJAR DAN IBU BAPA.

iv.SENTIASA BERUSAHA MENINGKATKAN PROFESIONALISME,MEMBANGUNKAN PRASARANA DAN PERKHIDMATAN PELANGGAN YANG TERBAIK,TERATUR DAN MESRA BAGI MENCAPAI PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA.

VISI

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU FERINGGHI CEMERLANG DALAM SEMUA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGURUSAN PENTADBIRAN MENJELANG 2017

Advertisements